onsdag, april 11, 2007

Indiebegreppet pt.II

Jag har funderat vidare lite. Tänkte bli lite mer uppstyrd i mitt tänkande. Jag tror att det som gör att många blir så förvirrade av begreppet indie är att de blandar ihop olika definitioner av det. Jag ser tre vanliga sätt att definiera indie.

1. Den produkt som inte är mainstream, utan alternativ (ligger på indiependentbolag, har begränsad försäljning osv).
2. Det är ett sound, visserligen svårdefinierat, men många av oss har ändå en känsla av när något låter "indie". (Jag tänker inte definiera soundet, ni vet säkert vad som är typiskt redan).
3. Det är en attityd, en inställning (vilket kan föra med sig en särskild stil, sätt att vara osv). Attityden kan också definieras olika av olika folk, men vanligt är att se det som en alternativ attityd, en som inte följer strömmen och kanske också betonar vanliga indieideal, t ex utanförskap och antimachoideal.

Många blandar gärna dessa definitioner och då blir det galet. 1 kan numera ofta inte blandas med 2, då vissa band vars sound definierats som indiemusik av olika anledningar (okej, vi ska vara ärliga, endast genom O.C...) blivit stora och sålt mycket. Definition 3 är rolig, för den kan föra med sig att det i vissa kretsar är indie att gilla det som är mainstream. Exempel: Att gilla 50 Cent i dagens musiksverige är knappast att följa strömmen eller normen! Alltså går den inte ihop med def. 1. Om varken 2 eller 3 kan sammanblandas med 1 återstår frågan om 2 och 3 fungerar ihop. Svaret är nej. Vi kan mycket väl tänka oss en person som t ex Viktoria Silvstedt eller Bono spela musik vars sound låter indie. Men deras attityd/utseende/stil kan knappast klandras för att vara indie.

Slutsats: Man måste välja en definition. Tro mig, det kommer bli tillräckligt flummigt och svårt med gränsdragningar ändå. Frågor som "vad karaktäriserar soundet indie, om vi vill definiera indie som ett sound?" tänker jag inte ge mig in på. Och, som jag sa avslutningsvis i förra inlägget, bryr jag mig inte särskilt heller, även om det kan vara roligt för sakens skull. Men om ni är nervösa att råka gilla något som inte är (eller är) indie kan det ju vara viktigt förstås.